W sprawie:
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/94/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.