W sprawie:
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Woli przy ulicy Kasztanowej.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
XII/93/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.