Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wykonanie przeglądu 5 - letniego dróg publicznych wraz z założeniem książek dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miedźna

I.     ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Tel. 32 2116338

e-mail: drogi@miedzna.pl          

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.        Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu przeglądów pięcioletnich dróg tj. 24 odcinki o łącznej długości 27,6 km (wykaz dróg publicznych stanowi załącznik nr 2) wraz z założeniem książek dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miedźna.

 

2.        Wynikiem prac będzie:

a)      sporządzenie w 1 egzemplarzu protokołu z przeglądu każdej drogi oddzielnie wraz z wersją elektroniczną;

b)      sporządzenie w 1 egzemplarzu książki drogi wraz z wersją elektroniczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo budowlane.

 

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

III.            TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.             Oferta należy składać do dnia: 31.05.2019 r. do godz. 12.00

2.             Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.bip.miedzna.pl.

IV.             Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

V.       MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227      Miedźna

Kancelaria Główna lub na adres e-mail: kancelaria@miedzna.pl

VI.    FORMA SKŁADANIA OFERT:

4.1.   Oferty należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4.2.   Oferty należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.3.   Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny oferty dla poszczególnych prac oraz za całość prac.

4.4.   Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

4.5.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.6.   Oferty złożone przez oferenta, nie spełniające warunków niniejszego zapytania zostaną odrzucone.

4.7.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.8.   W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.9.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

4.10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.

VIII.       TERMIN PŁATNOŚCI:

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

IX.    KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

·         Cena ofertowa – 100%

X.       INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

·         na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

·         w Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211-63-38 lub pod adresem

 e-mail: drogi@miedzna.pl

·         osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawie zapytania są:

- Marek Woszczyna - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,

- Mariola Kaiser - Inspektor.

XI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz publicznych dróg Gminy Miedźna.

Załączniki

Ogłoszenie (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy zał nr 1 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz dróg publicznych zał nr 2 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prot otwarcia ofert_03.06.2019 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaw o wyborze oferty 03_06_2019 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Mariola Kaiser
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Kaiser
Data wprowadzenia:2019-05-21 15:20:48
Opublikował:Mariola Kaiser
Data publikacji:2019-05-21 15:26:34
Ostatnia zmiana:2019-06-07 12:21:43
Ilość wyświetleń:410

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij