W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/79/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dot. udzielenia poręczenia dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Data uchwały:
2007-08-28

Numer uchwały:
XI/87/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia