W sprawie:
dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny, nieruchomości położonej w Górze zajętej pod lewym wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, stanowiącej własność Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2007-08-28

Numer uchwały:
XI/85/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia