Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

II Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 274,14 m2, zlokalizowany na parterze w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Różanej 25

GKM.7150.9.2019

WÓJT GMINY MIEDŹNA
O  G  Ł  A  S  Z  A
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

na lokal użytkowy o łącznej powierzchni 274,14 m2, zlokalizowany na parterze w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Różanej 25, składający się z 8 pomieszczeń o powierzchni: 89,58 m2, 38,53 m2, 16,12 m2, 12,09 m2, 65,42 m2, 5,58 m2, 16,93 m2, 8,18 m2 oraz korytarza o pow. 18,74 m2 i WC o pow. 2,97 m2. Pomieszczenie o pow. 38,53 m2 nie jest połączone z pozostałymi lokalami.

Budynek zlokalizowany jest na działce 1094/23 o powierzchni 0,1655 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KA1P/00029959/3, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Działka zabudowana jest obiektem II-kondygnacyjnym.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna.  

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł netto/1 miesiąc.     

Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.                                                                                                                                              

Wysokość czynszuustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 02.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.
O wysokości postąpienia w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej za 1 m2 powierzchni użytkowej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu użytkowego, tj.: kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów, związanych z przedmiotem najmu.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia obowiązywania umowy najmu.  

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 08.03.2019 r.
Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz umieścić zapis: „Przetarg Wola, ul. Różana 25”.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2018;  OR.0050.129.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16.08.2018 r.  w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących gminne minie komunalne oraz Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokali użytkowych stanowiących gminne mienie, zmienionego Zarządzeniem Nr 189/2018; OR.0050.189.2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 sierpnia 2018 r. Treści obu Zarządzeń oraz treść Regulaminu dostępne są na stronie internetowej: bip.miedzna.pl

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96  i  32 211 61 60 wew. 43.

Dodatkowe informacje:

I Ustny Przetarg Nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu został unieważniony w dniu 07.12.2018 r.

Wójt Gminy

(-) mgr Jan Słoninka

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 12.02.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 12.03.2019 r.

 

Załączniki

II Ustny Przetarg Nieograniczony - Wola ul. Różana 25 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 122.2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 129.2018 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 189.2018 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki przetargu (329.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Jan Słoninka
Źródło informacji:Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia
Data utworzenia:2019-02-12 08:49:11
Wprowadził do systemu:Dawid Szczepański
Data wprowadzenia:2019-02-12 08:49:23
Opublikował:Dawid Szczepański
Data publikacji:2019-02-12 08:52:15
Ostatnia zmiana:2019-03-12 13:49:31
Ilość wyświetleń:257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij